Preparacions per competició

Des del seu inici Català Motos ha estat directament vinculat amb la competició de forma professional, actualment amb l’equip Kawasaki Català Racing.

Català Motos disposa de diverses àrees destinades a la posta a punt i preparació de motos per competició. Els serveis que es poden oferir als clients són els clients:

  • Venta i instal·lació de components per competició (centraletes, escapaments, llantes, etc.)
  • Posta a punt de suspensions
  • Ajustaments d’injecció
  • Modifcacions de la part cicle

BAnc de potència

Per dur a terme una preparació òptima Català Motos compta amb un banc de potència inercial, imprescindible per treure el màxim rendiment a les motos i on es reflecteixen totes les millores exectuades.